Indianböcker i Sverige fiktion och fakta : en bibliografi /av Staffan Jansson.

©Staffan Jansson

http://web.comhem.se/historiaocharkeologi/Bibliografi/default.htm

karta2.jpg (36596 byte)
 

Fiktion : 
Den egentliga indianboken
:
 
romaner och pojkböcker

B    D  E  F G  H  J  K L N O  P-Q  R  S T  U-Ö

Övrig fiktion 
[Sekundärlistan]

   A-G  H-N  O-Ö


-Indianska röster

- Sagor och småbarnsböcker

- Lyrik och dramatik
-Utanför listan :
Ett urval kiosk-
böcker

- Om indianböcker i Sverige

Bibliografin har fått ny adress:
http://web.comhem.se/historiaocharkeologi/Bibliografi/default.htm

You will find the bibliography at
http://web.comhem.se/historiaocharkeologi/Bibliografi/default.htm 


Facklitteraturen
alfabetiskt och 
systematiskt ordnad

-Alfabetisk lista
-Californien  
-Nordvästkusten 
-Platå- och bassäng 
-Prärien    
-Subarktis
-Sydvästern
-Sydöstern  
-Östra skogslandet

-Allmänna notiser och
övergripande texter

     
 

 Kontakt: Staffan Jansson